Presentació

“La col·lecció local de les biblioteques ha estat des de sempre el nucli més particular del seu fons. A partir d’aquesta particularitat la biblioteca pren justament una dimensió diferent que la individualitza respecte de les altres i que fa que, tot i formar part d’un servei col·lectiu o d’una xarxa, assoleixi una personalitat plenament diferenciada.

La col·lecció local es projecta sobre la vida cultural i social més immediata de la població a la qual serveix la biblioteca. Incloure la notícia en el web institucional del centre pot ser la carta de presentació que millor n’identifiqui la personalitat i millor la representi

American Library Association. Reference and Adult Services. Local History Committee of the History S (2006). «Directrius per organitzar col·leccions d’història local». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, desembre, núm. 17

[text sencer]

Aquest bloc recull tots aquells documents d’autor local o bé de temàtica local que s’han editat els últims anys.